• Je bent ook nu welkom,

  met alles wat er is

   

   

  Deze website is verplaatst naar: www.marjonpeeman.nl

 • Agenda

  broken image

  Cursus hartcoherentie (via skype)

  start dinsdagavond 14 april 2020 van 19:30-21:00 uur

  Cursus groep 4: Hartcoherentie

  Een cursus van 4 groepsbijeenkomsten voor mensen met stressgerelateerde problemen om ZELF te leren je emoties beter te reguleren en flexibeler te worden.

   

  De data zijn: Dinsdag 14 april, 12 mei en 26 mei 2020 en nader te bepalen datum

  http://marjonpeeman.strikingly.com/#cursussen

  broken image

  Cursus mindful en gezond moeder zijn

  start donderdagavond 23 april 2020 van 19:30-21:00 uur

  Cursus groep 9: Mindful en gezond moeder zijn

  Een cursus van 4 groepsbijeenkomsten voor moeders met jonge kinderen om in balans te komen of blijven.

  De data zijn: donderdag 23 april, 28 mei en 2 juli 2020 en nader te bepalen datum.

  http://marjonpeeman.strikingly.com/#cursussen

  broken image

  Cursus Mindful naar een gezonde leefstijl (via skype)

  start donderdagavond in juni 2020 van 19:30 - 21:30 uur

  Cursus groep 8: Mindful naar een gezonde leefstijl

  Een cursus van 4 groepsbijeenkomsten voor mensen met overgewicht, die hun leefstijl willen veranderen. Wij begeleiden je in deze cursus naar een voor jou gezonde leefwijze, je leert bewust te genieten en gezonde keuzes te maken. Graag helpen Petra en Marjon je positiever naar jezelf te kijken, meer zelfvertrouwen te krijgen en je lekker in je vel te voelen.

   

  Een nieuwe cursus start weer donderdagavond in juni 2020. http://marjonpeeman.strikingly.com/#cursussen

 • Lichaamsgerichte psychologie

   

  Je bereikt een nieuwe balans,

  die bij jou past en

  waar je je beter bij voelt.

   

  Wat is lichaamsgerichte psychologie?

   

  Lichaamsgerichte therapie is een vorm van psychotherapie waarbij het lichaam centraal staat. Het lichaam draagt alle bewuste en onbewuste ervaringen met zich mee, en het is daarom uitermate geschikt om mee te werken. Lichaamsgerichte psychologie haalt je onderdrukte emoties terug die door stress of trauma zijn bevroren, herstelt je vermogen om te voelen en maakt het mogelijk dat je anders/reëlere en positiever leert kijken naar jezelf in het hier en nu.

   

  We zijn geneigd te focussen op dat wat ons verstand ons vertelt, maar vergeten vaak ons lichaam. Juist in deze tijd, waarin de maatschappij veel van ons cognitieve vermogen vraagt, is het belangrijk om oog te houden voor ons lichaam. Juist in ons lichaam slaan we belangrijke informatie op over de positieve en negatieve ervaringen in het verleden.

   

  Mensen met (psychische of psycho-somatische) klachten weten vaak verstandelijk wel wat er aan de hand is, maar komen toch niet verder met hun klachten. Ik werk met (focussen)gesprek, massagetechnieken, hartcoherentie en lichaamsgerichte oefeningen.

   

  We kijken samen niet alleen naar de problemen, maar ook juist naar het versterken van je (verborgen) eigenschappen en kwaliteiten, zodat deze meer op de voorgrond kunnen komen. We kijken in een breder kader, om goed aan te sluiten bij jouw persoonlijke behoeften aan verandering. Bredere thema's als zingeving, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven komen aan de orde. Samen met de therapeut kun je werken aan het loslaten van oude patronen en tegelijkertijd leren ervaringen uit het verleden een plek te geven.

   

  Ik werk vanuit openheid en respect en hecht veel waarde aan integriteit en humor. Je leert ervaren wat je belemmert, hoe je hier anders mee om kunt gaan en hoe je je eigen keuzes kunt maken.

   

   

 • Lichaamsgericht werken

  broken image

  Sensaties, gevoelens, gedachten en handelingen zijn allemaal manifestaties van onze levenskracht. Als deze levenskracht vrij kan stromen, geeft dat vitaliteit en een fijn gevoel. Een lichaamsgericht therapeut zoekt bij de cliënt hoe deze levenskracht gestagneerd is en helpt die te bevrijden.

   

  De lichaamsgerichte therapeut maakt gebruik van inzichten en middelen die ervan uitgaan dat lichaam en geest subtiel op elkaar inwerken. In een Biodynamische therapie komt het lichaam altijd aan bod. In de visie van de Biodynamische psychologie heeft het lichaam een eigen bewustzijn dat ervaringen opdoet en verwerkt. Mensen lopen in hun leven verwondingen op die zich als reactiepatronen in het lichaam laten zien. De lichaamsgerichte psychologie gaat ervan uit dat het lichaam zelf in staat is de ervaringen te verwerken en de opgebouwde patronen te veranderen.

   

  Massage

  De massage maakt dat de verhardingen (opgebouwde stress) in het lichaam langzaam mag herstellen in het therapeutische proces. Door de massage doet de persoon een herstellende ervaring op. Ook wordt via massage het gezonde, levendige deel van de persoon aangeraakt en vergroot. Zo ontstaat er een basis om de oude verwonding te openen. Vanuit deze basis kunnen de ervaringen van verlatenheid, afwijzing, aanpassing of verlies van liefde, gedragen en verteerd worden. Lichaamsbewustzijn wordt door massage en lichaamsgerichte oefeningen verder ontwikkeld.Via massage wordt de geschiedenis en de verwonding van de persoon ontmoet en uitgenodigd om verwerkt te worden.

 • Stress test

  Meet je stressniveau

  broken image

  Wat is stress?

  Stress speelt zich op allerlei niveau's in je lichaam af. Een bepaalde mate van stress is ook nodig om je dagelijkse functioneren te ondersteunen. Pas bij een te veel aan stress of chronische spanning krijg je last van stress.

  broken image

  Stress meten

  Met verschillende indicatoren kun je stress meten. Dit kan door de volgende metingen uit te voeren: spierspanning, huidtemperatuur, vochtigheid van de huid, hartslag, bloeddruk en ademhaling. Op basis van deze indicatoren kun je bepalen op welke niveaus er in je lichaam een te veel aan stress in je lichaam aanwezig is. Op basis daarvan kun je trainen om minder stress te ervaren en je rustiger en meer in balans te voelen.

   

  De indicatoren, zoals spierspanning en huidtemperatuur worden binnen de gewenste waardes getraind, door operante conditionering (straffen en belonen). Bij klachten, zoals bijvoorbeeld angst of hoofdpijn wijken de waardes af van de standaard norm. De biofeedback-training vindt plaats door visuele (kijken)en auditieve (horen) terugkoppeling, die gegeven wordt tijdens het kijken van bijvoorbeeld een DVD/film. De DVD/film speelt af wanneer er een normale waarde wordt geproduceerd en gaat uit wanneer dit niet het geval is. als mens zijn we nu eenmaal ingesteld dat we de film graag helemaal willen kijken en je wordt op deze manier getriggerd om de gewenste waardes te produceren. Je traint dit tijdens de consulten en ook thuis, om je stressniveau en klachten permanent te verminderen. Tijdens de training kunnen we periodiek meten hoe je stressniveau is verandert.

 • Neurofeedback

  Trainen van je hersenen

   

  Wat is neurofeedback?

  Een neurofeedback behandeling kan worden toegepast bij verschillende klachten zoals concentratieproblemen (ADD/ADHD), depressie, burn-out, angst en paniek klachten en slaapproblemen. Neurofeedback is een behandelmethode voor het trainen van je hersenen. De hersengolven zorgen voor de communicatie tussen verschillende hersengebieden. Net zoals bij de bloeddruk en hartslag moeten deze golven binnen bepaalde waardes vallen. Wanneer hersengolven buiten deze waardes vallen, communiceren de verschillende hersengebieden onvoldoende efficiënt met elkaar. Je hersenen zijn als het ware uit balans. Dit kan er toe leiden dat je psychische en/of lichamelijke klachten ervaart. Door het trainen van de hersenen, kan je brein leren om de communicatie tussen de hersengebieden te herstellen en weer in balans komen. Deze processen vinden plaats in het onbewuste gedeelte van de hersenactiviteit. Neurofeedback is juist werkzaam op dit onbewuste gedeelte van de hersenactiviteit. We pakken zo de oorzaak aan en niet de symptomen, waardoor de psychische en/of lichamelijke klachten afnemen of volledig verdwijnen met blijvend resultaat.

   

  Praktisch

  Voor het trainen van de hersenen worden er een aantal sensoren op je hoofd geplaatst. De hersengolven worden binnen de gewenste waardes getraind, door operante conditionering (straffen en belonen). Bij klachten wijken de hersengolven af van de standaard norm. De training vindt plaats door visuele (kijken)en auditieve (horen) terugkoppeling, die gegeven wordt tijdens het kijken van bijvoorbeeld een DVD/film. De DVD/film speelt af wanneer er een juist hersengolven patroon wordt geproduceerd en gaat uit wanneer dit niet het geval is. Het brein wil de film graag kijken en wordt op deze manier getriggerd om de gewenste hersengolven te produceren. Op deze manier wordt het brein weer in balans getraind. Neurofeedback kan gezien worden als een soort fysiotherapie voor het brein. Met neurofeedback wordt gericht gefocust op de specifieke gebieden die uit balans zijn. Het probleem wordt daardoor bij de bron aangepakt, zodat het brein in zijn geheel weer goed kan functioneren.

   

  Korte en intensieve behandeling geeft snel resultaat

  De behandelperiode is intensief met 1 à 2 sessies per week waarbij elke sessie bestaat uit neurofeedback training en individuele therapeutische ondersteuning. De eerste verbeteringen zijn meestal na 10-20 sessies merkbaar en langetermijnresultaten worden meestal bereikt na 20-30 sessies. Deze intensieve aanpak is nodig voor een blijvend, langdurig effect. Wat je brein geleerd heeft, verleerd het niet meer.

   

  Geen medicatie & geen bijwerkingen

  Neurofeedback heeft geen tot weinig bijwerkingen wat een voordeel is in vergelijking met medicatie, waar wel regelmatig bijwerkingen voorkomen. Wanneer de behandeling goede resultaten geeft, kan medicatie die gebruikt wordt naar behoefte (onder toezicht) afgebouwd worden.Er is al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan waaruit blijkt dat neurofeedback effectief is bij deze klachten. Neurofeedback is een veilige en duurzame behandeling voor deze klachten en kan een alternatief zijn voor of effectieve aanvulling zijn op medicatie.

 • hartcoherentie

  Hartcoherentie is bewezen effectief

  bij alle stressgerelateerde problemen

  Adem- en hartritme

  Waarom hartcoherentie training?

   

  Hartcoherentie training is een eenvoudige manier om stress te verminderen. Hartcoherentietraining voegt een aantal oude wijsheden en traditionele technieken samen die ook gebruikt worden bij yoga, meditatie, mindfulness en ontspanningsoefeningen. Door middel van de hartcoherentietraining leer je wat het effect van je ademhaling is op je hartritmevariabiliteit. Je ziet je eigen hartslag en leert wat stress met het lichaam doet.

   

  Het is de methodiek om:

  • stress te hanteren
  • mentale weerbaarheid te vergroten
  • de emotionele balans te verbeteren
  • beter te kunnen concentreren
  • examenangst te verminderen
  • slaapproblemen te verbeteren
  • paniekstoornissen, depressie en trauma's te behandelen
  • betere concentratie te krijgen bij mensen met ADHD en meer sociaal contact bij mensen met autisme spectrum stoornissen

   

  Je lichaam komt weer in autonome balans, je staat meer open voor de wereld en bent in staat om de oplossingen te vinden die je nodig hebt.

   

  De mate van hartcoherentie is een maat voor ontspanning, fysiologische harmonie en emotionele flexibiliteit.

  Biofeedback is het proces van bewustwording van fysiologische functies met het doel deze zelf te kunnen sturen.

  Het werkt heel direct en is daarmee erg effectief.

  Anders gezegd: veel hartcoherentie is minder stress.

   

  Het hart klopt normaal gesproken niet met de regelmaat van een klok maar er zijn voortdurende variaties in het ritme. Dit noemen we Heart Rate Variability oftewel HRV. Een harmonisch, coherent verloop van die variaties noemen we een hoge hartcoherentie, bij een chaotisch HRV spreken we van een lage hartcoherentie.

  Er is inmiddels veel ervaring mee opgedaan en vele onderzoeken tonen overtuigend aan dat het werkt. In een onderzoek van de BIMRA (Groothof, Schellekens et al 2008) naar 120 door re-integratie bureaus gebruikte benaderingen en interventies, bleken slechts zes daarvan evidence based (!) Een daarvan was hartcoherentie training.

  broken image

  Veerkracht

  Herstel het evenwicht in je autonome zenuwstelsel

  door middel van je natuurlijke ademrite

  Met de veerkrachttraining kunt u via Hart Ritme Variatie op uw computerscherm zien hoe uw mentale en emotionele toestand is, oftewel uw veerkracht. De StresseraserPro is een Nederlandstalig interactief leersysteem om hartcoherentie en daardoor veerkracht te trainen, waarna het eenvoudiger is zelf emoties te reguleren. Ervaar hoe uw hartritme wordt beïnvloed door de manier, waarop u met emoties omgaat, en merk hoe u met de adem daar zelf invloed op kan uitoefenen. Hartcoherentie is een toestand, waarin het zenuwstelstel, bloedvatstelsel, hormoon-en immuunsysteem optimaal en harmonisch samenwerken.


  De Veerkracht Training is erop gericht op een simpele en klantvriendelijke manier hartcoherentie te trainen met een adembegeleider. Deze adembegeleider kunt u in verschillende tempi instellen, en ook de uitademing langer maken dan de inademing. Uit testen is deze adembegeleider zeer effectief gebleken. Iedereen heeft een persoonlijke resonantiefrequentie (resonantie van hartritme en ademritme) en deze is via de StresseraserPro te ontdekken. In-en uitademen op een standaardfrequentie (zoals bij sommige hartcoherentieapparaten gebeurt) heeft het risico van hyperventilatie en het intrainen van een verkeerde frequentie.

   

  Ontleend aan en meer informatie op http://hartfocus.nl

   
 •  

  Wat levert het je op?

  Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen. Loesje

  broken image

  Tijd en Ruimte

  Lichaamsgerichte psychologie gaat uit van de constante samenwerking en wisselwerking tussen psyche, emoties en lichamelijke sensaties. Door inzicht te krijgen in je beperkende patronen en die in het heden te ervaren, kun je deze omvormen.

   

  Zo komt er ruimte om keuzes te maken die bij jou passen, waardoor je je kwaliteiten, doelen en passies meer tijd en ruimte kunt gaan geven in je dagelijkse leven.

   

   

   

   

  broken image

  Veiligheid

  Door massage en focussing wordt je gezonde, levendige deel vergroot. Zo ontstaat er een basis om pijn uit je verleden te openen. Vanuit deze basis kunnen je ervaringen van verlatenheid, afwijzing, aanpassing of verlies van liefde een nieuwe plek krijgen.

   

  Je vergroot je gevoel van veiligheid in en met jezelf.

  broken image

  Vrijheid

  Door het losmaken van spanningen en het tot uitdrukking brengen van ingehouden emoties, herstel je het contact met je vitaliteit en het zelfregulerend vermogen van het lichaam en leer je andere manieren om met je spanningen en emoties om te gaan.

   

  Je leert voorbij je angsten en beperkingen te kijken, waardoor je hier niet langer door wordt bepaald. Hierdoor kun je met meer kwaliteit en vrijer in het leven staan.

   

   

 • broken image

  Voor wie?

  Mensen breken niet omdat ze zwak zijn,

  maar omdat ze te lang sterk waren.

  Buddha

   

  Voor wie behoefte heeft aan:

   

  • Omgaan met stress en burnout
  • Evenwicht in werk en privé
  • Omgaan met angst, depressie en trauma
  • Omgaan met ADHD en slaapproblemen
  • Rust en ontspanning
  • Persoonlijke balans en innerlijke groei
  • Contact met je lichaam en gevoel
  • Zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld
  • Balans bij zwangerschap en moeder zijn
  • Ondersteuning bij ziekte en lichamelijke klachten

   

   Neem gerust contact op voor een kennismaking. Samen bekijken we of we een ‘klik’ hebben en of de therapie zinvol voor je is.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  • Over mij

   Marjon Peeman

   Vevolg jepsseis, tege elk nete wten in.

   Vervolg je passies,

   tegen elk beter weten in

   Hugo Claus

    

    

   Uit eigen ervaring weet ik dat alleen praten over niet voldoende is om ingrijpende gebeurtenissen in je leven te integreren. Door zowel gevoel, gedachten en fysieke sensaties centraal te stellen in mijn persoonlijke ontwikkelingsproces als moeder en bij verliezen, ben ik in de wezenlijke stukken in mijzelf echt gaan ervaren en een plek gaan geven. Ik ben onder de indruk van de centrale rol die ons lichaam en onze hersenen spelen in de transformatie van mentale overtuigingen (mind-set), overlevingsstrategieën en gevoelens. Zo maak ik nu van mijn passie mijn werk.

    

   Mijn werkwijze kenmerkt zich door echt luisteren,

   respect en aandacht voor ‘alles wat er is’.

    

   We kijken samen vanuit respect en openheid

   wat nodig is om een nieuwe goede balans te vinden.

    

   Na mijn studie rechten ben ik op uiteenlopende gebieden werkzaam geweest; van adviseur in de bouw tot mediator bij echtscheidingen. Na jong verlies van beide ouders en een echtscheiding, heb ik zelf ervaren dat ondersteuning vanuit de lichaamsgerichte psychologie en neurofeedback heel veel op kan opleveren. Ook als moeder van Mattijs (2015) ervaar ik dat het in balans blijven lang niet altijd vanzelfsprekend is. Door mijn eigen ervaringen en mijn passie om ècht in contact te zijn met anderen, ben ik me steeds meer gaan richten op het menselijk werk en heb de opleiding in lichaamsgerichte psychologie en neurofeedback gevolgd.

    

   Lichaamsgerichte psychotherapie werkt met gesprek, massage, adem (hartcoherentie) en lichaamsbewustzijn. Het is een accepterende en transformerende manier van werken die diep inwerkt op oude overtuigingen en overlevingsmechanismen. Lichaamsgerichte psychologie inspireert me door de aandachtige manier van werken en de diepe werking van respectvol en open contact. Werken met neurofeedback heeft hier voor mij nog een nieuwe dimensie aan toegevoegd. Op een eenvoudige manier je hersenen trainen, zodat de aansturing van je autonome zenuwstelsel blijvend beter functioneert, vind ik fascinerend. Het benutten van het lerend vermogen van je hersenen biedt mogelijkheden, waarvan ik nooit had durven dromen.

    

   Het creëren van veiligheid en draagkracht, vertrouwen en respect voor jezelf en anderen en vrijheid en kwaliteit van leven zijn de basis van waaruit ik graag werk. Gevoelens zoals vreugde, angst, verdriet en boosheid krijgen de ruimte, waardoor je vrij om leert gaan met je patronen, emoties en gedachten. In mijn praktijk geef ik dit vorm in individueel en groepscontact vanuit de lichaamsgerichte psychologie en neurofeedback gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling.

    

    

  • Hoe werk ik?

   Mijn werkwijze kenmerkt zich door echt luisteren, respect en aandacht voor ‘alles wat er is’.

   broken image

   Werkwijze

   Afhankelijk van je hulpvraag werk ik met (focussen)gesprek, massage, adem- en hartritme en lichaamsgerichte oefeningen. Op dit moment kan ik je telefonisch of via skype ondersteunen. Massage is op dit moment vanwege het coronavirus niet mogelijk.

    

   De therapie helpt je verder vanuit leren voelen, leren uiten van emoties, begrenzing en focussen vanuit een accepterende manier van werken.

    

   Door het loslaten van je spanningen en uiten van emoties komt het contact met je gevoel terug. Hierdoor kun je patronen ècht doorzien en doorbreken. Je ontwikkelt manieren om vrij om te gaan met je patronen, emoties en gedachten.

    

   Behandeling

   Een consult duurt gemiddeld één uur. De frequentie van de behandeling is gemiddeld 1 keer in de 2 weken. Tussentijds is er ruimte voor evaluatie en bijstelling van de behandeling. Het aantal keer kan sterk variëren, afhankelijk van de hulpvraag en je persoonlijke situatie.

   broken image

   Kennismaking

   De eerste keer dat je komt, bespreken we je vraag en kun je aangeven waar je behoefte ligt. Ik zal je uitnodigen om wat meer over jezelf te vertellen, naar je luisteren en vragen stellen om jouw persoonlijke situatie helder te krijgen.

   broken image

   Inhoud

   Soms raakt je balans verstoord, om wat voor reden dan ook.

   Graag zet ik lichaamsgerichte (psycho)therapie in en kijk ik met je naar de oorzaak en de achterliggende dynamieken van de verstoring. Samen gaan we aan de slag om inzicht te krijgen en ervaringsgericht te werken met onderliggende overtuigingen en patronen, gevoelens en lichamelijke sensaties.

    

   We kijken op een integrale ervaringsgerichte manier naar:

    

   Waarin loop je vast?

   • Wat is het patroon wat daaraan ten grondslag ligt?
   • Hoe ervaar je je disbalans/stress in gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties?

   Draagkracht versterken

   • Welke tools heb je al?
   • Hoe kunnen we lichaamsgerichte therapie inzetten om je veerkracht en zelfvertrouwen te vergroten en fysiek je autonome zenuwstelsel in balans te brengen?
   • Welke ruimte neem jij in en hoe ervaar je dit?

   Balans in je dagelijkse leven herstellen

   •  Welke patronen wil je veranderen?
   • Welke balans en leefstijl past bij jou?
   • Hoe kan je jouw eigen ruimte innemen en je weer prettig voelen?
  • Privacy en vertrouwelijkheid van onze samenwerking

    

   • Marjon is gehouden aan de beroepscode(ethiek en gedrag en beroepsprofiel) van de SBLP.
   • Marjon stelt de belangen van de jou als cliënt centraal in de therapie.  
   • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. De informatie van het intakeformulier en verslaglegging van de sessies wordt door de therapeut in een afgesloten dossier 15 jaar bewaard en alleen gebruikt tbv van de cliënt en de therapeutische relatie.  
   • Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die in het belang zijn van onze samenwerking en om je uit te nodigen en op de hoogte te houden van bijeenkomsten of activiteiten die ik organiseer. Deze worden niet aan derden verstrekt.  
   • Je hebt het recht je dossier in te zien. Als je van dat recht gebruik wilt maken, plannen we daar een sessie voor in.
  • kosten

   Kosten

   Een consult duurt gemiddeld één uur en kost € 75,-. Binnen mijn praktijk werk ik met lichaamsgerichte psychotherapie en neurofeedback. Het lichaamsgerichte psychotherapie-deel valt onder ‘te vergoeden zorg’ bij de meeste aanvullende verzekeringen en kan worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. Het neurofeedback deel betreft nog ‘niet te vergoeden zorg‘ en is voor eigen rekening.

    

   Voor een overzicht van de vergoedingen, kijk op de pagina van de SBLP. https://sblp.nl/index.php/vergoeding

    

   Mijn dienstverlening voldoet aan de vereisten om voor vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering in aanmerking te komen. Hiervoor hoef je niet eerst je eigen risico op te maken.

    

   broken image

   Annuleren

   Annuleren is kosteloos tot 48 uur van tevoren. Na die tijd worden niet nagekomen afspraken in rekening gebracht.

   broken image

   Kwaliteitsborging

   De praktijk is verbonden aan de beroepscodes van de Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgeorienteerde Psychotherapie (SBLP) en van de stichting RBCZ en camcoop waar de Registratie voor Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg en de geschillenbeslechting zijn ondergebracht, onder nummer SBLP 13037214.

    

   Als je een klacht hebt, stel ik het op prijs als je mij dit vertelt, zodat we samen kunnen kijken hoe we dit kunnen oplossen. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je terecht bij camcoop.

   (Zie SBLP onder cliënten en klachtenreglement).

    

   Registerlid SBLP 20.11.0101
   Kvk 54190460
   AGB Zorgverleners 90045674
   AGB Praktijk 9054311
   RBCZ 808077R

  • Moederschap

   Ineens ben je dan moeder, maar hoe doe je dat eigenlijk 'moeder zijn'?

   broken image

   Moeder zijn is niet altijd een roze of blauwe wolk

   Zwanger worden en moeder zijn is over het algemeen een positieve ervaring. Maar ook een periode waarin je voor jezelf, binnen je relatie en je gezin een nieuw evenwicht moet gaan vinden. Dit is lang niet altijd gemakkelijk.

    

   Het is niet zo vreemd dat je af en toe uit balans raakt. Je loopt tegen je eigen grenzen aan, hebt het gevoel het niet aan de kunnen of je ervaart mechanismen in jezelf die je liever niet zou hebben.

    

   Veel vrouwen lopen hier tegen aan. Allemaal redenen waardoor je niet meer kunt genieten van je moederschap. Naast moeder ben je partner, collega, vriendin, dochter, sporter etc. Hoe hou ik alle ballen in de lucht?

    

   Ook komt het in deze periode veel voor, dat gemis voelbaar wordt, bijvoorbeeld een moeder die er niet meer is of dat je gebrek aan steun ervaart in je directe omgeving.

   Of als het allemaal minder lekker loopt dan je had verwacht of het moederschap valt je tegen waar kun je dan terecht met je verhaal?

    

   Allemaal onderwerpen waarbij je misschien behoefte hebt aan een stukje ondersteuning of uitwisseling. Loop je met vragen of klachten rond en heb je behoefte aan ondersteuning, neem dan gerust even contact met me op.

   broken image

   Cursus Mindful en gezond moeder zijn

   Give yourself a break, mamma!

   Wil je graag met andere jonge moeders mindful invulling geven aan het moederschap en daarnaast ook goed voor jezelf blijven zorgen op een gezonde manier?

   Dan kom je bij deze cursus volop aan je trekken.

   Wij gaan als moeder en oma met jullie het gesprek aan. We gaan de diepte in, leren je je intuïtie te gebruiken en doen allerlei soorten oefeningen, zodat je nog bewuster gaat genieten van het moederschap.

    

   Kijk onder http://marjonpeeman.strikingly.com/#cursussen voor de eerste startdata!!

    

   Meer weten of je opgeven?

   Marjon: T 06-36540397 of mail: info@marjonpeeman.nl

   Petra: T 06-13368132 of mail: info@zin-vol.nl

  • Jong ouderverlies

   Het verleden zit IN je, het ligt niet achter je.

    

   broken image

   Jouw vader of moeder overlijdt en het leven ‘lijkt’ gewoon door te gaan. Maar jouw hele leven staat op zijn kop. Maak je dit als kind mee, dan kan dit van grote invloed op je zijn. Waarom overkomt mij dit? Wat heb ik fout gedaan, dat mijn ouder me in de steek laat? Verlies van vertrouwen in jezelf, de wereld en de mensen om je heen is hierbij eigenlijk heel normaal. Van het ene op het andere moment is het hele gezinssysteem ontwricht. Veel kinderen ervaren dat ze anders zijn dan anderen, gaan zorgen voor de overgebleven ouder of voelen zich niet gezien of gehoord. Ieder gezinslid raakt zo op zijn/haar eigen eiland. Uit eigen ervaring weet ik dat je meestal niet wordt begrepen door je omgeving. Je kunt hierdoor bijvoorbeeld: bindings- en verlatingsangst ontwikkelen, altijd voor anderen gaan zorgen en niet voor jezelf, niet meer durven vertrouwen op de wereld, het leven en jezelf en/of een chronisch gevoel van leegte ervaren.

   Ook op volwassen leeftijd kun je hier last van hebben. Loop je met vragen of klachten rond op dit gebied en heb je behoefte aan ondersteuning, neem dan gerust even contact met me op via info@marjonpeeman.nl of T 06-36540397.

  • Cursussen

   broken image

   Hartcoherentie:

   zelf reguleren van je emoties

   Oefenen in de praktijk

   Het is eenvoudig te leren. Je leert in enkele bijeenkomsten de oefeningen om hartcoherentie te trainen. Door gebruik te maken van een gebruiksvriendelijk biofeedback apparaatje, heb je meteen zicht op de mate van jouw hartcoherentie van moment tot moment.

    

   Dat biofeedback apparaatje neem je mee naar huis om iedere dag kort, 3 maal 8 minuten, of 2 x 12 minuten te trainen. Op die manier heb je je binnen 8 weken een vaardigheid eigen gemaakt die je altijd in kunt zetten op stresssvolle momenten of om even een rustmomentje in te bouwen.

    

   In de groepstraining van 4 bijeenkomsten schaf je als je wilt ter ondersteuning een apparaatje aan dat je tijdens de training en ook thuis kunt gebruiken. Je kunt het overal mee naar toe nemen.

    

   Waar: De Maasvallei, Raadhuislaan 23 te Oss.

   Kosten: € 140 voor 4 cursusavonden (bij 5 tot 7 deelnemers)

   € 150 voor als je het ondersteunende apparaatje aan wilt schaffen.

    

   Opgeven?

   Marjon: T 06-36540397 of mail: info@marjonpeeman.nl

    

   Bij voldoende deelnemers start er een nieuwe groep,

   dus geef je gerust op.

   broken image

   Mindful en gezond moeder zijn

   Give yourself a break, mamma!

   Moeder worden is niet altijd een roze wolk

   Wil je graag met andere moeders met jonge kinderen mindful invulling geven aan je moederschap en daarnaast ook goed voor jezelf blijven zorgen op een gezonde manier? Kom ervaringen delen met andere moeders in deze cursus.

    

   Kom dan kijken of de cursus iets voor je is!

    

   Wij gaan als moeder (Marjon) en ervaren oma (Petra) met jullie het gesprek aan. We gaan de diepte in, leren je je intuïtie te gebruiken en doen allerlei soorten oefeningen, zodat je nog bewuster gaat genieten van het moederschap.

    

   Ontdek jouw balans en leer je intuïtie gebruiken aan de hand van de volgende thema's:

   • Behoeften onderzoeken/aandacht voor jezelf
   • Je eigen keuzes maken
   • Ontspannen/opladen

   • Gezond eten & bewegen

    

   4 groepsbijeenkomsten op

   donderdag van 19:30 tot 21:00 uur

    

   Waar: De Maasvallei, Raadhuislaan 23 te Oss.

   Kosten: €140,- voor 4 bijeenkomsten (bij 6 tot 8 deelnemers).

    

   Meer weten of je opgeven?

   Marjon: T 06-36540397 of mail: info@marjonpeeman.nl

   Petra: T 06-13368132 of mail: info@zin-vol.nl

    

   Bij voldoende deelnemers start er een nieuwe groep, dus geef je gerust op.

   broken image

   Mindful naar een gezonde leefstijl

   Start VERNIEUWDE cursus op 3 oktober 2019

   Zou je beter voor jezelf willen zorgen en zou je nu eindelijk wel eens een gezonde leefstijl willen ontwikkelen? In de cursus begeleiden wij je in:

   • meer zelfvertrouwen krijgen
   • gezonde keuzes maken
   • positiever naar jezelf  kijken
   • bewust genieten 

   Graag helpen Petra en Marjon je om een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Hierbij staat positieve aandacht voor je lichaam, balans tussen lichaam en geest en bewustwording centraal.

    

   Er is altijd een achterliggende reden waarom je niet in staat bent om je leven op een gezonde manier invulling te geven. Cursisten geven vaak terug bij de evaluatie dat ze het fijn vinden om ervarimgen uit te wisselen en herkenning te ervaren in de groep.

    

   4 groepsbijeenkomsten 1 x per maand

   op donderdagavond van 19:30 tot 21:30 uur

    

   Waar: De Maasvallei, Raadhuislaan 23 te Oss.

   Kosten: € 50 per keer ( bij 6 tot 8 deelnemers)

    

   Meer weten of je opgeven?

   Marjon: T 06-36540397 of mail: info@marjonpeeman.nl

   Petra: T 06-13368132 of mail: info@zin-vol.nl

    

   Bij voldoende deelnemers starten we iedere keer een nieuwe groep,

   dus geef je gerust op.

  • Contact

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Marjon Peeman

    

   Raadhuislaan 23

   5341 GD Oss

   T 06 36540397

   mail: info@marjonpeeman.nl

   Op dit moment kan ik je via skype of telefonisch ondersteunen.

   Alleen massage is op dit moment niet mogelijk.

   Wil je een afspraak maken of meer informatie?

   Laat het me even weten.