• Je bent welkom,

  met alles wat er is

   

   

 • Agenda

  Cursus Mindful naar een gezonde leefstijl

  start donderdagavond 13 februari 2020 van 19:30 - 21:30 uur

  Cursus groep 8: Mindful naar een gezonde leefstijl

  Een cursus van 4 groepsbijeenkomsten voor mensen met overgewicht, die hun leefstijl willen veranderen. Wij begeleiden je in deze cursus naar een voor jou gezonde leefwijze, je leert bewust te genieten en gezonde keuzes te maken. Graag helpen Petra en Marjon je positiever naar jezelf te kijken, meer zelfvertrouwen te krijgen en je lekker in je vel te voelen.

   

  Een nieuwe cursus start weer donderdagavond 13 februari 2020. Overige data: 12 maart, 16 april en 14 mei 2020. http://marjonpeeman.strikingly.com/#cursussen

  Cursus mindful en gezond moeder zijn

  start donderdagavond 19 maart 2020 van 19:30-21:00 uur

  Cursus groep 9: Mindful en gezond moeder zijn

  Een cursus van 4 groepsbijeenkomsten voor moeders met jonge kinderen om in balans te komen of blijven.

  De data zijn: donderdag 19 maart, 23 april, 28 mei en 2 juli 2020.

  http://marjonpeeman.strikingly.com/#cursussen

  Cursus hartcoherentie

  start dinsdagavond 31 maart 2020 van 19:30-21:00 uur

  Cursus groep 4: Hartcoherentie

  Een cursus van 4 groepsbijeenkomsten voor mensen met stressgerelateerde problemen om ZELF te leren je emoties beter te reguleren en flexibeler te worden.

   

  De data zijn: Dinsdag 31 maart, 14 april, 12 mei en 26 mei 2020

  http://marjonpeeman.strikingly.com/#cursussen

 • Lichaamsgerichte psychotherapie

   

  Je bereikt een nieuwe balans,

  die bij jou past en

  waar je je beter bij voelt.

   

  De meeste mensen beschouwen trauma en stress als een mentaal probleem of een hersenstoornis. Maar het is ook iets wat zich eerst en voornamelijk in het lichaam laat zien. De psychologische effecten zijn wel belangrijk, maar zijn secundair.

  Lichaamsgerichte psychotherapie brengt je in balans door je bewust te worden van en leren beheersen van lichamelijke sensaties, beperkende gedachtenpatronen en gevoelens.

   

  Trauma is geen ziekte, het is een ervaring van ongemak of ontregeling. Ieder mens bezit de aangeboren capaciteit om hiervan te herstellen.

  Uit hersenonderzoek blijkt dat praatremedies vaak niet diep genoeg gaan om daadwerkelijk verandering te bereiken.

   

  We kijken samen niet alleen naar de problemen, maar ook juist naar het versterken van wat wel goed gaat. We benutten de aangeboren menselijke capaciteit om te herstellen.

   

  Ik werk vanuit openheid en respect en hecht veel waarde aan integriteit en humor.

   

  Je komt meer in balans en je kracht komt, omdat je je draagvermogen en het zelfregulerend vermogen van je lichaam vergroot. Je leert ervaren wat je belemmert, hoe je hier anders mee om kunt gaan en hoe je je eigen keuzes kunt maken.

 • Lichaamsgericht werken

  Sensaties, gevoelens, gedachten en handelingen zijn allemaal manifestaties van onze levenskracht. Als deze levenskracht vrij kan stromen, geeft dat vitaliteit en een gevoel van welbevinden. Een Biodynamisch therapeut zoekt bij de cliënt hoe deze levenskracht gestagneerd is en helpt die te bevrijden.

   

  De Biodynamisch therapeut maakt gebruik van inzichten en middelen die ervan uitgaan dat lichaam en geest subtiel op elkaar inwerken. In een Biodynamische therapie komt het lichaam altijd aan bod. In de visie van de Biodynamische psychologie heeft het lichaam een eigen bewustzijn dat ervaringen opdoet en verwerkt. Mensen lopen in hun leven verwondingen op die zich als reactiepatronen in het lichaam manifesteren. De Biodynamische psychologie gaat ervan uit dat het lichaam zelf in staat is de ervaringen te verwerken en de opgebouwde patronen te transformeren.

   

  Deze vorm van lichaamsgerichte psychotherapie werkt met gesprek, massage, adem- en lichaamsoefeningen. De therapie helpt je verder vanuit leren voelen, leren uiten van emoties, begrenzing en focussen vanuit een accepterende manier van werken.

   

  Door het loslaten van je spanningen en uiten van emoties komt het contact met je gevoel terug. Hierdoor kun je patronen ècht doorzien en doorbreken. Je ontwikkelt manieren om vrij om te gaan met je patronen, emoties en gedachten.

   

  Ik begeleid je door te luisteren naar wat je zegt en ook juist niet zegt, met respect en een open houding. Ik werk met focussing gesprek, massage en lichaamsbewustzijn.

   

  Massage

  Via massage wordt de geschiedenis en de verwonding van de persoon aangeraakt, ontmoet en uitgenodigd om verwerkt te worden. Ook wordt via massage het gezonde, levendige deel van de persoon aangeraakt en vergroot. Zo ontstaat er een basis om de oude verwonding te openen. Vanuit deze basis kunnen de ervaringen van verlatenheid, afwijzing, aanpassing of verlies van liefde, gedragen en verteerd worden. De massage maakt dat de verharding in het lichaam langzaam mag smelten en het therapeutische proces gedoseerd verloopt. Door de massage doet de persoon een herstellende ervaring op. Lichaamsbewustzijn wordt door massage en oefeningen verder ontwikkeld.

   

   

  Biodynamische vegetotherapie
  Hierbij wordt je uitgenodigd om kleine, onbewust onderdrukte impulsen van je lichaam tot uitdrukking te brengen in beweging en geluid.
  Daarbij zullen 'bevroren' herinneringen, associaties en gevoelens naar boven komen. Wat ooit onafgemaakt was en teruggehouden werd, wordt bevrijd en eigen je je toe. Dit draagt bij aan een nieuwe, gezondere balans en zelfbewustzijn.

 • Neurofeedback

  Hersenen kunnen getraind worden met Neurofeedback. Neurofeedback is geschikt voor iedereen met slaapproblemen, concentratieproblemen en impulsiviteit en kan worden toegepast bij kinderen ouder dan 6 jaar, jongeren en volwassenen. Er is al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan waaruit blijkt dat Neurofeedback effectief is bij deze klachten, die vaak voorkomen bij ADHD en ADD. Neurofeedback is een veilige en duurzame behandeling voor deze klachten en kan een alternatief zijn voor of effectieve aanvulling zijn op medicatie.

   

  Neurofeedback is een behandelmethode waarbij je hersenen feedback krijgen op wat ze doen waardoor er een leerproces plaatsvindt. Elektroden die op de hoofdhuid geplaatst worden, meten je hersenactiviteit die vervolgens op een beeldscherm zichtbaar is. De hersenen worden beloond voor het vertonen van bepaalde hersenactiviteit door directe visuele en auditieve feedback, zoals een bepaalde toon of een puzzelstuk in een spelletje. Hierdoor leren je hersenen wat de gewenste hersenactiviteit is. Dit is een onbewust proces dat ook wel ‘operante conditionering’ wordt genoemd. Hierdoor zal een geleidelijke vermindering van AD(H)D-gerelateerde klachten optreden en verbetert de slaap.

 • hartcoherentie

  Hartcoherentie is bewezen effectief

  bij alle stressgerelateerde problemen

  Adem- en hartritme

  Waarom hartcoherentie training?

   

  Hartcoherentie training is een eenvoudige manier om stress te verminderen. Hartcoherentietraining voegt een aantal oude wijsheden en traditionele technieken samen die ook gebruikt worden bij yoga, meditatie, mindfulness en ontspanningsoefeningen. Door middel van de hartcoherentietraining leer je wat het effect van je ademhaling is op je hartritmevariabiliteit. Je ziet je eigen hartslag en leert wat stress met het lichaam doet.

   

  Het is de methodiek om:

  • stress te hanteren
  • mentale weerbaarheid te vergroten
  • de emotionele balans te verbeteren
  • beter te kunnen concentreren
  • examenangst te verminderen
  • slaapproblemen te verbeteren
  • paniekstoornissen, depressie en trauma's te behandelen
  • betere concentratie te krijgen bij mensen met ADHD en meer sociaal contact bij mensen met autisme spectrum stoornissen

   

  Je lichaam komt weer in autonome balans, je staat meer open voor de wereld en bent in staat om de oplossingen te vinden die je nodig hebt.

   

  De mate van hartcoherentie is een maat voor ontspanning, fysiologische harmonie en emotionele flexibiliteit.

  Biofeedback is het proces van bewustwording van fysiologische functies met het doel deze zelf te kunnen sturen.

  Het werkt heel direct en is daarmee erg effectief.

  Anders gezegd: veel hartcoherentie is minder stress.

   

  Het hart klopt normaal gesproken niet met de regelmaat van een klok maar er zijn voortdurende variaties in het ritme. Dit noemen we Heart Rate Variability oftewel HRV. Een harmonisch, coherent verloop van die variaties noemen we een hoge hartcoherentie, bij een chaotisch HRV spreken we van een lage hartcoherentie.

  Er is inmiddels veel ervaring mee opgedaan en vele onderzoeken tonen overtuigend aan dat het werkt. In een onderzoek van de BIMRA (Groothof, Schellekens et al 2008) naar 120 door re-integratie bureaus gebruikte benaderingen en interventies, bleken slechts zes daarvan evidence based (!) Een daarvan was hartcoherentie training.

  Veerkracht

  Herstel het evenwicht in je autonome zenuwstelsel

  door middel van je natuurlijke ademrite

  Met de veerkrachttraining kunt u via Hart Ritme Variatie op uw computerscherm zien hoe uw mentale en emotionele toestand is, oftewel uw veerkracht. De StresseraserPro is een Nederlandstalig interactief leersysteem om hartcoherentie en daardoor veerkracht te trainen, waarna het eenvoudiger is zelf emoties te reguleren. Ervaar hoe uw hartritme wordt beïnvloed door de manier, waarop u met emoties omgaat, en merk hoe u met de adem daar zelf invloed op kan uitoefenen. Hartcoherentie is een toestand, waarin het zenuwstelstel, bloedvatstelsel, hormoon-en immuunsysteem optimaal en harmonisch samenwerken.


  De Veerkracht Training is erop gericht op een simpele en klantvriendelijke manier hartcoherentie te trainen met een adembegeleider. Deze adembegeleider kunt u in verschillende tempi instellen, en ook de uitademing langer maken dan de inademing. Uit testen is deze adembegeleider zeer effectief gebleken. Iedereen heeft een persoonlijke resonantiefrequentie (resonantie van hartritme en ademritme) en deze is via de StresseraserPro te ontdekken. In-en uitademen op een standaardfrequentie (zoals bij sommige hartcoherentieapparaten gebeurt) heeft het risico van hyperventilatie en het intrainen van een verkeerde frequentie.

   

  Ontleend aan en meer informatie op http://hartfocus.nl

   
 •  

  Wat levert het je op?

  Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen. Loesje

  Tijd en Ruimte

  Lichaamsgerichte psychotherapie gaat uit van de constante samenwerking en wisselwerking tussen psyche, emoties en lichamelijke sensaties. Door inzicht te krijgen in je beperkende patronen en die in het heden te ervaren, kun je deze omvormen.

   

  Zo komt er ruimte om keuzes te maken die bij jou passen, waardoor je je kwaliteiten, doelen en passies meer tijd en ruimte kunt gaan geven in je dagelijkse leven.

   

   

   

   

  Veiligheid

  Door massage en focussing wordt je gezonde, levendige deel vergroot. Zo ontstaat er een basis om pijn uit je verleden te openen. Vanuit deze basis kunnen je ervaringen van verlatenheid, afwijzing, aanpassing of verlies van liefde een nieuwe plek krijgen.

   

  Je vergroot je gevoel van veiligheid in en met jezelf.

  Vrijheid

  Door het losmaken van spanningen en het tot uitdrukking brengen van ingehouden emoties, herstel je het contact met je vitaliteit en het zelfregulerend vermogen van het lichaam en leer je andere manieren om met je spanningen en emoties om te gaan.

   

  Je leert voorbij je angsten en beperkingen te kijken, waardoor je hier niet langer door wordt bepaald. Hierdoor kun je met meer kwaliteit en vrijer in het leven staan.

   

   

 • Voor wie?

  Mensen breken niet omdat ze zwak zijn,

  maar omdat ze te lang sterk waren.

  Buddha

   

  Voor wie behoefte heeft aan:

   

  • Omgaan met stress en burnout
  • Evenwicht in werk en privé
  • Omgaan met angst, depressie en trauma
  • Omgaan met ADHD en slaapproblemen
  • Rust en ontspanning
  • Persoonlijke balans en innerlijke groei
  • Contact met je lichaam en gevoel
  • Zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld
  • Balans bij zwangerschap en moeder zijn
  • Ondersteuning bij ziekte en lichamelijke klachten

   

   Neem gerust contact op voor een kennismaking. Samen bekijken we of we een ‘klik’ hebben en of de therapie zinvol voor je is.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  • Over mij

   Marjon Peeman

   Vevolg jepsseis, tege elk nete wten in.

   Vervolg je passies,

   tegen elk beter weten in

   Hugo Claus

    

    

   Uit eigen ervaring weet ik dat alleen praten over niet voldoende is om ingrijpende gebeurtenissen in je leven te integreren. Door zowel gevoel, gedachten en fysieke sensaties centraal te stellen in mijn persoonlijke ontwikkelingsproces als moeder en bij verliezen, ben ik in de wezenlijke stukken in mijzelf echt gaan ervaren en een plek gaan geven. Ik ben onder de indruk van de centrale rol die het lichaam speelt in de transformatie van mentale overtuigingen, overlevingsstrategieën en gevoelens. Zo maak ik nu van mijn passie mijn werk.

    

   We kijken samen vanuit respect en openheid

   wat nodig is om een nieuwe goede balans te vinden.

    

   Na mijn studie rechten ben ik op uiteenlopende gebieden werkzaam geweest; van adviseur in de bouw tot mediator bij echtscheidingen. Na jong verlies van beide ouders en een echtscheiding, heb ik zelf ervaren dat ondersteuning heel veel op kan opleveren. Ook als moeder van Mattijs ervaar ik dat het in balans blijven lang niet altijd vanzelfsprekend is. Door mijn eigen ervaringen en mijn passie om ècht in contact te zijn met anderen, ben ik me steeds meer gaan richten op het menselijk werk en heb me omgeschoold tot lichaamsgericht (psycho)therapeut.

    

   Lichaamsgerichte psychotherapie werkt met gesprek, massage, adem (hartcoherentie) en lichaamsbewustzijn. Het is een accepterende en transformerende manier van werken die diep inwerkt op oude overtuigingen en overlevingsmechanismen. Lichaamsgerichte psychotherapie inspireert me door de aandachtige manier van werken en de diepe werking van respectvol en open contact. Ik werk vanuit het creëren van draagkracht, met respect voor je grenzen en weerstand. Gevoelens zoals vreugde, angst, verdriet en boosheid, krijgen zo de ruimte, waardoor je beperkende mechanismen en overtuigingen ècht veranderen.

    

   Ik geef dit in mijn praktijk vorm in individueel en groepscontact gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling.

    

    

  • Hoe werk ik?

   Mijn werkwijze kenmerkt zich door echt luisteren, respect en aandacht voor ‘alles wat er is’.

   Werkwijze

   Afhankelijk van je hulpvraag werk ik met (focussen)gesprek, massage, adem- en hartritme en lichaamsgerichte oefeningen.

    

   De meeste tijd besteden we aan inzicht verwerven in je gedachten èn ervaren van je gevoelens. Zo kom je los van je beperkingen en kun je jouw verlangen(s) invulling gaan geven.

    

   Een consult duurt gemiddeld één uur. De frequentie van de behandeling is gemiddeld 1 keer in de 2 weken. Tussentijds is er ruimte voor evaluatie en bijstelling van de behandeling. Het aantal keer kan sterk variëren, afhankelijk van de hulpvraag en je persoonlijke situatie.

    

   Ik sluit aan bij jouw behoeftes en werk zowel stimulerend, steunend als spiegelend. Het is normaal dat er naast een verlangen om te veranderen, ook weerstand is. Van jou vraag ik dat je bereid bent om hier samen naar te kijken, zodat je je weerstand kunt omvormen.

   Kennismaking

   De eerste keer dat je komt, bespreken we je vraag en kun je aangeven waar je behoefte ligt . Ik zal je uitnodigen om wat meer over jezelf te vertellen, naar je luisteren en vragen stellen om jouw persoonlijke situatie helder te krijgen.

   Inhoud

   Soms raakt je balans verstoord, om wat voor reden dan ook.

   Graag zet ik lichaamsgerichte (psycho)therapie in en kijk ik met je naar de oorzaak en de achterliggende dynamieken van de verstoring. Samen gaan we aan de slag om inzicht te krijgen en ervaringsgericht te werken met onderliggende overtuigingen en patronen, gevoelens en lichamelijke sensaties.

    

   We kijken op een integrale ervaringsgerichte manier naar:

    

   Waarin loop je vast?

   • Wat is het patroon wat daaraan ten grondslag ligt?
   • Hoe ervaar je je disbalans/stress in gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties?

   Draagkracht versterken

   • Welke tools heb je al?
   • Hoe kunnen we lichaamsgerichte therapie inzetten om je veerkracht en zelfvertrouwen te vergroten en fysiek je autonome zenuwstelsel in balans te brengen?
   • Welke ruimte neem jij in en hoe ervaar je dit?

   Regulatie van je emoties en balans herstellen

   •  Welke patronen wil je veranderen?
   • Welke balans en leefstijl past bij jou?
   • Hoe kan je jouw eigen ruimte innemen en je weer prettig voelen?
  • Privacy en vertrouwelijkheid van onze samenwerking

    

   • Marjon is gehouden aan de beroepscode(ethiek en gedrag en beroepsprofiel) van de SBLP.
   • Marjon stelt de belangen van de jou als cliënt centraal in de therapie.  
   • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. De informatie van het intakeformulier en verslaglegging van de sessies wordt door de therapeut in een afgesloten dossier 15 jaar bewaard en alleen gebruikt tbv van de cliënt en de therapeutische relatie.  
   • Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die in het belang zijn van onze samenwerking en om je uit te nodigen en op de hoogte te houden van bijeenkomsten of activiteiten die ik organiseer. Deze worden niet aan derden verstrekt.  
   • Je hebt het recht je dossier in te zien. Als je van dat recht gebruik wilt maken, plannen we daar een sessie voor in.
  • Wat kost het?

   Kosten

   Een consult duurt gemiddeld één uur tot 5 kwartier en kost € 75,-.

    

   Lichaamsgerichte psychotherapie wordt door veel zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Informeer vooraf bij je zorgverzekeraar of de behandeling wordt vergoed.

    

   Voor een overzicht van de vergoedingen, kijk op de pagina van de SBLP. https://sblp.nl/index.php/vergoeding

    

   Mijn dienstverlening voldoet aan de vereisten om voor vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering in aanmerking te komen. Hiervoor hoef je niet eerst je eigen risico op te maken.

    

   Annuleren

   Annuleren is kosteloos tot 48 uur van tevoren. Na die tijd worden niet nagekomen afspraken in rekening gebracht.

   Kwaliteitsborging

   De praktijk is verbonden aan de beroepscodes van de Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgeorienteerde Psychotherapie (SBLP) en van de stichting RBCZ en camcoop waar de Registratie voor Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg en de geschillenbeslechting zijn ondergebracht, onder nummer SBLP 13037214.

    

   Als je een klacht hebt, stel ik het op prijs als je mij dit vertelt, zodat we samen kunnen kijken hoe we dit kunnen oplossen. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je terecht bij camcoop.

   (Zie SBLP onder cliënten en klachtenreglement).

    

   Registerlid SBLP 20.11.0101
   Kvk 54190460
   AGB Zorgverleners 90045674
   AGB Praktijk 9054311
   RBCZ 808077R

  • Moederschap

   Ineens ben je dan moeder, maar hoe doe je dat eigenlijk 'moeder zijn'?

   Moeder zijn is niet altijd een roze of blauwe wolk

   Zwanger worden en moeder zijn is over het algemeen een positieve ervaring. Maar ook een periode waarin je voor jezelf, binnen je relatie en je gezin een nieuw evenwicht moet gaan vinden. Dit is lang niet altijd gemakkelijk.

    

   Het is niet zo vreemd dat je af en toe uit balans raakt. Je loopt tegen je eigen grenzen aan, hebt het gevoel het niet aan de kunnen of je ervaart mechanismen in jezelf die je liever niet zou hebben.

    

   Veel vrouwen lopen hier tegen aan. Allemaal redenen waardoor je niet meer kunt genieten van je moederschap. Naast moeder ben je partner, collega, vriendin, dochter, sporter etc. Hoe hou ik alle ballen in de lucht?

    

   Ook komt het in deze periode veel voor, dat gemis voelbaar wordt, bijvoorbeeld een moeder die er niet meer is of dat je gebrek aan steun ervaart in je directe omgeving.

   Of als het allemaal minder lekker loopt dan je had verwacht of het moederschap valt je tegen waar kun je dan terecht met je verhaal?

    

   Allemaal onderwerpen waarbij je misschien behoefte hebt aan een stukje ondersteuning of uitwisseling. Loop je met vragen of klachten rond en heb je behoefte aan ondersteuning, neem dan gerust even contact met me op.

   Cursus Mindful en gezond moeder zijn

   Give yourself a break, mamma!

   Wil je graag met andere jonge moeders mindful invulling geven aan het moederschap en daarnaast ook goed voor jezelf blijven zorgen op een gezonde manier?

   Dan kom je bij deze cursus volop aan je trekken.

   Wij gaan als moeder en oma met jullie het gesprek aan. We gaan de diepte in, leren je je intuïtie te gebruiken en doen allerlei soorten oefeningen, zodat je nog bewuster gaat genieten van het moederschap.

    

   Kijk onder http://marjonpeeman.strikingly.com/#cursussen voor de eerste startdata!!

    

   Meer weten of je opgeven?

   Marjon: T 06-36540397 of mail: info@marjonpeeman.nl

   Petra: T 06-13368132 of mail: info@zin-vol.nl

  • Jong ouderverlies

   Het verleden zit IN je, het ligt niet achter je.

    

   Jouw vader of moeder overlijdt en het leven ‘lijkt’ gewoon door te gaan. Maar jouw hele leven staat op zijn kop. Maak je dit als kind mee, dan kan dit van grote invloed op je zijn. Waarom overkomt mij dit? Wat heb ik fout gedaan, dat mijn ouder me in de steek laat? Verlies van vertrouwen in jezelf, de wereld en de mensen om je heen is hierbij eigenlijk heel normaal. Van het ene op het andere moment is het hele gezinssysteem ontwricht. Veel kinderen ervaren dat ze anders zijn dan anderen, gaan zorgen voor de overgebleven ouder of voelen zich niet gezien of gehoord. Ieder gezinslid raakt zo op zijn/haar eigen eiland. Uit eigen ervaring weet ik dat je meestal niet wordt begrepen door je omgeving. Je kunt hierdoor bijvoorbeeld: bindings- en verlatingsangst ontwikkelen, altijd voor anderen gaan zorgen en niet voor jezelf, niet meer durven vertrouwen op de wereld, het leven en jezelf en/of een chronisch gevoel van leegte ervaren.

   Ook op volwassen leeftijd kun je hier last van hebben. Loop je met vragen of klachten rond op dit gebied en heb je behoefte aan ondersteuning, neem dan gerust even contact met me op via info@marjonpeeman.nl of T 06-36540397.

  • Cursussen

   Hartcoherentie:

   zelf reguleren van je emoties

   Oefenen in de praktijk

   Het is eenvoudig te leren. Je leert in enkele bijeenkomsten de oefeningen om hartcoherentie te trainen. Door gebruik te maken van een gebruiksvriendelijk biofeedback apparaatje, heb je meteen zicht op de mate van jouw hartcoherentie van moment tot moment.

    

   Dat biofeedback apparaatje neem je mee naar huis om iedere dag kort, 3 maal 8 minuten, of 2 x 12 minuten te trainen. Op die manier heb je je binnen 8 weken een vaardigheid eigen gemaakt die je altijd in kunt zetten op stresssvolle momenten of om even een rustmomentje in te bouwen.

    

   In de groepstraining van 4 bijeenkomsten schaf je als je wilt ter ondersteuning een apparaatje aan dat je tijdens de training en ook thuis kunt gebruiken. Je kunt het overal mee naar toe nemen.

    

   Waar: De Maasvallei, Raadhuislaan 23 te Oss.

   Kosten: € 140 voor 4 cursusavonden (bij 5 tot 7 deelnemers)

   € 150 voor als je het ondersteunende apparaatje aan wilt schaffen.

    

   Opgeven?

   Marjon: T 06-36540397 of mail: info@marjonpeeman.nl

    

   Bij voldoende deelnemers start er een nieuwe groep,

   dus geef je gerust op.

   Mindful en gezond moeder zijn

   Give yourself a break, mamma!

   Moeder worden is niet altijd een roze wolk

   Wil je graag met andere moeders met jonge kinderen mindful invulling geven aan je moederschap en daarnaast ook goed voor jezelf blijven zorgen op een gezonde manier? Kom ervaringen delen met andere moeders in deze cursus.

    

   Kom dan kijken of de cursus iets voor je is!

    

   Wij gaan als moeder (Marjon) en ervaren oma (Petra) met jullie het gesprek aan. We gaan de diepte in, leren je je intuïtie te gebruiken en doen allerlei soorten oefeningen, zodat je nog bewuster gaat genieten van het moederschap.

    

   Ontdek jouw balans en leer je intuïtie gebruiken aan de hand van de volgende thema's:

   • Behoeften onderzoeken/aandacht voor jezelf
   • Je eigen keuzes maken
   • Ontspannen/opladen

   • Gezond eten & bewegen

    

   4 groepsbijeenkomsten op

   donderdag van 19:30 tot 21:00 uur

    

   Waar: De Maasvallei, Raadhuislaan 23 te Oss.

   Kosten: €140,- voor 4 bijeenkomsten (bij 6 tot 8 deelnemers).

    

   Meer weten of je opgeven?

   Marjon: T 06-36540397 of mail: info@marjonpeeman.nl

   Petra: T 06-13368132 of mail: info@zin-vol.nl

    

   Bij voldoende deelnemers start er een nieuwe groep, dus geef je gerust op.

   Mindful naar een gezonde leefstijl

   Start VERNIEUWDE cursus op 3 oktober 2019

   Zou je beter voor jezelf willen zorgen en zou je nu eindelijk wel eens een gezonde leefstijl willen ontwikkelen? In de cursus begeleiden wij je in:

   • meer zelfvertrouwen krijgen
   • gezonde keuzes maken
   • positiever naar jezelf  kijken
   • bewust genieten 

   Graag helpen Petra en Marjon je om een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Hierbij staat positieve aandacht voor je lichaam, balans tussen lichaam en geest en bewustwording centraal.

    

   Er is altijd een achterliggende reden waarom je niet in staat bent om je leven op een gezonde manier invulling te geven. Cursisten geven vaak terug bij de evaluatie dat ze het fijn vinden om ervarimgen uit te wisselen en herkenning te ervaren in de groep.

    

   4 groepsbijeenkomsten 1 x per maand

   op donderdagavond van 19:30 tot 21:30 uur

    

   Waar: De Maasvallei, Raadhuislaan 23 te Oss.

   Kosten: € 50 per keer ( bij 6 tot 8 deelnemers)

    

   Meer weten of je opgeven?

   Marjon: T 06-36540397 of mail: info@marjonpeeman.nl

   Petra: T 06-13368132 of mail: info@zin-vol.nl

    

   Bij voldoende deelnemers starten we iedere keer een nieuwe groep,

   dus geef je gerust op.

  • Contact

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Marjon Peeman

    

   Raadhuislaan 23

   5341 GD Oss

   T 06 36540397

   mail: info@marjonpeeman.nl

    

   Wil je meer informatie of een afspraak maken?

   Laat het me weten.

  • Vrijheid

            

   Wees niet bang, je mag opnieuw beginnen,

   Vastberaden of aarzelend op de tast

   Hou je aan de regels, volg je eigen zinnen

   Laat die hand maar los of pak er juist één vast

    

   Wees niet bang voor al te grote dromen

   Ga als je het zeker weet en als je aarzelt wacht

   Hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt voorgenomen

   Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht

    

   Wees niet bang voor wat ze van je vinden

   Wat weet je van de ander als je jezelf niet kent

   Verlies je oorsprong niet door je te snel te binden

   Het leven lijkt afwisselend, maar zelfs de liefde went

    

   Wees niet bang, je bent een van de velen

   En tegelijk is er maar één zoals jij

   Dat betekent dat je vaak zult moeten delen

   En soms zal moeten zeggen: laat me vrij

    

   Freek de Jonge